درباره آتی نگر


آتی نگر، دیروز، امروز، فردا

شرکت مشاوره مدیریتی و سازمانی آتی نگر به صورت رسمی در مهر ماه ۱۳۹۰ متولد شد، با هسته ای متراکم و پر انرژی که دانش مدیریت را در عمل در بستر سازمان ها تجربه کرده و مهارتی مبتنی بر دانش داشته است. آتی نگر از آن سوی میز آمده بود، از فضای سازمان و مدیریت، تا در این سمت به مشاوره و ارائه خدمات به سازمان ها و مدیران بپردازد. آتی نگر از ابتدای کار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر شد و به عضویت انجمن مشاوران مدیریت ایران در آمد.
idea
hand
آتی نگر امروز با طی مسیری حدود شش سال، تجربه موفق ارائه خدمات مشاوره و آموزش را در کارنامه خود دارد و در پی مسیر پرفراز و فرود کار در بخش خصوصی با زمینه تخصصی مشاوره مدیریتی و سازمانی، همکاری با کلینیک صنعت-معدن و تجارت دانشگاه تهران، شهرک صنعتی شمس آباد قم، طرح سام وزارت صنعت-معدن و تجارت، مرکز آموزش و تحفیفات صنعتی ایران، و سازمان مدیریت صنعتی را تجربه کرده است.
 
آتی نگر با نشاط و امید برای ساختن فرداهای بهتر برای مدیران و سازمان ها در حال برنامه ریزی است. فردای بهتر برای آتی نگر به میزان تاثیر آن بر ساختارها، سازمان ها و مدیران وابسته است. تحقق ایده آرمانی “توسعه فرد، خانواده، سازمان و جامعه” در برنامه پبش روی ما قرار دارد. مسیری که آن را با همکاری و همراهی سایر دوستان خود طی خواهیم کرد. همچنین تحقق ایده “واکنش سریع برای نجات سازمان های در حال گسست” در برنامه پیش رو قرار دارد
up