کلینیک کارآفرینی

[]
1 Step 1
درخواست مشاوره کارآفرینی

جلسه اول به مدت یک ساعت رایگان میباشد.

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
تحصیلات
سال تولد
تخصص و تجربه
طرح مساله کلیدی
0 /
Previous
Next
  • دکتر محمد جهانگیری ( متخصص روان شناختی مدیران٬ سازمان ها و خانواده)
  • مهندس حاجی میرعرب (‌ متخصص مدیریت صنعتی٬ نظامها برنامه ریزی خرد و کلان و سیستم های مالی و منابع انسانی)
  • در هر جلسه به تناسب نیاز و موضوع از یک یا ۲ نفر خبرگان صنعتی و سازمانی برای تکمیل تیم مشاوره دعوت بعمل خواهد آمد.

اقتصاد و اشتغال در جامعه امروز ما نیازمند و مرهون کارآفرینی و کارآفرینان است. اصولا در جامعه توسعه یافته کارآفرین دارای ارزش ذاتی و احترام اجتماعی است.

اما از کجا باید شروع کرد؟ این پرسشی است که برای بسیاری که همت و نیت کارآفرینی دارند مطرح می شود و برای پاسخ آن تجربه و علم هر دو باید به خدمت گرفته شود.

از آنجا که هیچ عمل بزرگی از انسان کوچک سر نمی زند و ریشه تمام واقعیات بیرونی در حقیقت های درونی ما قرار دارد، بعد روانشناختی و توسعه فردی برای کارآفرینان موضوعی مهم و حیاتی است. از سوی دیگر بکارگیری فنون برنامه ریزی و مدیریت صحیح می تواند مسیر را هموار و بقا را تضمین نماید. ضرورت های مطالعاتی برای طی درست مسیر و تصمیم گیری های به موقع هم موضوعی مهم است که برای برخی کارآفرینان چالش های اساسی را در ادامه راه بوجود خواهد آورد.

بر آن شدیم تا با ظرفیت علمی و تجربی خود و همکاران در حوزه های: روانشناختی و توسعه فردی، رصد اثربخش مولفه های بازار و اقتصاد، امکان سنجی های لازم، تعریف و توسعه ظرفیت های مدیریتی و برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی، و بررسی زمینه های حقوقی و قانونی همفکر و مشاور باشیم. تیم خبره آتی نگر با تجربه ۲۰ ساله در زمینه های فردی و سازمانی در کلیه محورهای لازم برای آغاز یک مسیر در کنار و همراه شما خواهد بود …