اعضای تیم

هیات مدیره

سید مهدی حاجی میرعرب


داریوش کیامهر


محمد نجفی نوبر


سید ساسان گلچوبیان


همکاران علمی و کارشناسی

دکتر محمد جبل عاملی

تخصص و تجربه: طراحی و بازمهندسی فرایندها BPM، طراحی ساختار سازمانی، تدوین و بروز رسانی مستندات رویه ها و دستورالعمل ها، تعالی سازمانی​


دکتر محمود جهانگیری

تخصص و تجربه: تصویر ذهنی سازمانی و فردی، مشاوره روان شناختی


مسعود ابراهیمی جمارانی

تخصص و تجربه: تعالی سازمانی، فنون بهره وری، پرورش مدیران و سرپرستان


محمدرضا شمس

تخصص و تجربه: برنامه ریز، تحلیل گر و توسعه دهنده سیستم های تامین، تولید، انبارداری، لجستیک، فروش


پویا نماینده

تخصص و تجربه: ارزیابی و تحلیل توانمندی های تکنولوژیک، طراحی و استقرار نظام مدیریت تکنولوژی


دکتر احمد جوان جعفری

تخصص و تجربه: جاری سازی استراتژِی BSC، توسعه دهنده نظام های شایستگی مدیران و کانون های ارزیابی


سید سیاوش گلچوبیان

تخصص و تجربه: هوش سازمانی BI ، مدیریت پایگاه داده، طراح داشبورد مدیریت


احمدرضا پورخانی

تخصص و تجربه: Digital Marketing، مشاور و توسعه دهنده قابلیت های سایت های تجاری


نعیمه برجعلی لو

تخصص و تجربه: توسعه دهنده نظام های مدیریت کیفیت ISO، توسعه دهنده نظام های ارتباط با مشتری CRM


محمد علی نسیمی

مدیریت منابع انسانی و تعالی سازمانی


سارا سعد زاده

جاری سازی استراتژی ها و برنامه ریزی عملیاتی وتعالی سازمانی


علی صفاییان

تخصص و تجربه: برنامه ریزی استراتژیک جاری سازی استراتژي و تعالی سازمانی


محمد شهابی

تخصص و تجربه: مطالعات استراتژیک و تحلیلگر داده های سازمانی


محمد قائم پناه

تخصص و تجربه: توسعه دهنده سیستم های مدیریت منابع انسانی HR، برنامه ریزی استراتژیک


دکتر اصغر ایمانی

تخصص و تجربه: کارشناس امور حقوقی و مدرس دانشگاه


رامین سروش

تخصص و تجربه: جاری سازی استراتژی BSC ، شاخص گذاری فرآیند ها و عملیات سازمانی، تعالی سازمانی


محمد شفیعی

تخصص و تجربه: مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک، تحلیلگر بازار سرمایه


مهدی کاغذچی

تخصص و تجربه: مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک- جاری سازی استراتژی


محبوبه مظاهری

HR تخصص و تجربه: تحلیل گر و توسعه دهنده نظام های مدیریت منابع انسانی


سید سجاد خراسانی

تخصص و تجربه: تحلیلگر بازار سرمایه، تحلیلگر داده های سازمانی


بهرام محمدخانی غیاثوند

تخصص و تجربه: توسعه دهنده نظام های مدیریت کیفیت ISO، توسعه دهنده سیستم های مدیریت منابع انسانی HR


عاطفه حیدری

تخصص و تجربه: مطالعات علوم مدیریت و سازمان


دکتر جواد مرادقلی

تخصص و تجربه: مخترع و فن آور در زمینه علم مواد و نانو مواد، نانو بیومواد


دکتر رامبد باران دوست

تخصص و تجربه: توسعه دهنده نظام ها و مباحث کار تیمی، مدیریت زمان، اثر بخشی آموزشی


محمود خدایی

تخصص و تجربه: طراحی و بازمهندسی فرایندها BPM، تحلیلگر سیستم، توسعه دهنده سیستم های ERP، مدیریت دانش KM


فاطمه تقی زاده

تخصص و تجربه: مطالعات استراتژیک، عارضه یابی سازمانی


همکاران اجرایی

هادی حسینی

امور اجرایی و پشتیبانی


وحید زمانی


ندا کرمی


احمد حاتم آبادی


شیوا شهبازی


فرامرز لطافتی