اعضای تیم

هیات مدیره

سید مهدی حاجی میرعرب


داریوش کیامهر


محمد نجفی نوبر


سید ساسان گلچوبیان


همکاران علمی و کارشناسی

دکتر محمد جبل عاملی

تخصص و تجربه: طراحی و بازمهندسی فرایندها BPM، طراحی ساختار سازمانی، تدوین و بروز رسانی مستندات رویه ها و دستورالعمل ها، تعالی سازمانی​


دکتر محمود جهانگیری

تخصص و تجربه: تصویر ذهنی سازمانی و فردی، مشاوره روان شناختی


محمد شفیعی

تخصص و تجربه: مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک، تحلیلگر بازار سرمایه


رامین سروش

تخصص و تجربه: جاری سازی استراتژی BSC ، شاخص گذاری فرآیند ها و عملیات سازمانی، تعالی سازمانی


داریوش کیامهر

تخصص و تجربه: مدیریت و اجرای پروژه های عمرانی و زیر بنایی، مشاوره و مطالعات مدیریت


مسعود ابراهیمی جمارانی

تخصص و تجربه: تعالی سازمانی، فنون بهره وری، پرورش مدیران و سرپرستان


پویا نماینده

تخصص و تجربه: ارزیابی و تحلیل توانمندی های تکنولوژیک، طراحی و استقرار نظام مدیریت تکنولوژی


سید سیاوش گلچوبیان

تخصص و تجربه: هوش سازمانی BI ، مدیریت پایگاه داده، طراح داشبورد مدیریت


احمدرضا پورخانی

تخصص و تجربه: Digital Marketing، مشاور و توسعه دهنده قابلیت های سایت های تجاری


محمود خدایی

تخصص و تجربه: طراحی و بازمهندسی فرایندها BPM، تحلیلگر سیستم، توسعه دهنده سیستم های ERP، مدیریت دانش KM


دکتر جواد مرادقلی

تخصص و تجربه: مخترع و فن آور در زمینه علم مواد و نانو مواد، نانو بیومواد


دکتر رامبد باران دوست

تخصص و تجربه: توسعه دهنده نظام ها و مباحث کار تیمی، مدیریت زمان، اثر بخشی آموزشی


دکتر احمد جوان جعفری

تخصص و تجربه: جاری سازی استراتژِی BSC، توسعه دهنده نظام های شایستگی مدیران و کانون های ارزیابی


بهرام محمدخانی غیاثوند

تخصص و تجربه: توسعه دهنده نظام های مدیریت کیفیت ISO، توسعه دهنده سیستم های مدیریت منابع انسانی HR


محمد قائم پناه

تخصص و تجربه: توسعه دهنده سیستم های مدیریت منابع انسانی HR، برنامه ریزی استراتژیک


نعیمه برجعلی لو

تخصص و تجربه: توسعه دهنده نظام های مدیریت کیفیت ISO، توسعه دهنده نظام های ارتباط با مشتری CRM


رضا مطهری نژاد

متخصص و تجربه: توسعه دهنده نظام های مدیریت تولید، تعالی سازمانی


فاطمه تقی زاده

تخصص و تجربه: مطالعات استراتژیک، عارضه یابی سازمانی


عاطفه حیدری

تخصص و تجربه: مطالعات علوم مدیریت و سازمان


محمد شهابی

تخصص و تجربه: مطالعات استراتژیک و تحلیلگر داده های سازمانی


نسترن پویان زاده

تخصص و تجربه: مطالعات علوم مدیریت و سازمان


سید سجاد خراسانی

تخصص و تجربه: تحلیلگر بازار سرمایه، تحلیلگر داده های سازمانی


ندا کرمی

تخصص و تجربه: تهیه کننده طرح توجیهی فنی اقتصادی پروژه FS، تحلیلگر داده های سازمانی


محبوبه مظاهری

HR تخصص و تجربه: تحلیل گر و توسعه دهنده نظام های مدیریت منابع انسانی


محمدرضا شمس

تخصص و تجربه: برنامه ریز، تحلیل گر و توسعه دهنده سیستم های تامین، تولید، انبارداری، لجستیک، فروش


سارا سعد زاده

همکار به عنوان ارزیاب


محمد علی نسیمی

همکار به عنوان ارزیاب


همکاران اجرایی

قلی زاده

مدیر دفتر


وحید زمانی

کارشناس


داریوش کیامهر

قائم مقام مدیر عامل


ندا کرمی

کارشناس مدیریت