• رهبران چه کسانی هستند و چگونه موفق می شوند؟
 • رمزموفقیت رهبران بزرگ چه بوده است؟
 • چگونه رهبر موفقی شویم؟
 • آیا رهبران زاده می شوند با تربیت می شوند؟
 • وظایف کلیدی رهبران سازمانی چبست؟
 • تفاوت های رهبری با مدیریت کدام است؟
 • انواع سبک های رهبری سازمانی چیست و چگونه اندازه گیری می شود؟
 • سبک رهبری سازمان ما چه باید باشد؟
 • نوع رهبری بر موفقیت و عملکرد مجموعه ها چه تاثیری دارد؟
 • راهکارهای توسعه و تعالی رهبری در سازمان ها چبست؟
 • نقش و جایگاه رهبری در مدل های تعالی سازمانی چگونه دیده می شود؟

کارگاه های آموزشی

آتی نگر سابقه برگزاری کارگاه های موفق ویژه مدیران ارشد در زمینه توسعه رهبری را دارد. در این کارگاه ها ضمن توسعه دانش، باید نگرش رهبران سازمانی به موضوع را تحت الشعاع قرار دهد و از طرفی با تمرین بتواند برخی مهارت ها را به چالش بکشاند. این کارگاه ۲ روزه طراحی شده است و بنا بر مقتضای سازمان محل اجرا زمین آن می تواند تا ۵ روز افزایش یابد.

مشاوره توسعه رهبری و راهبردی

همچنین آتی نگر سابقه طراحی و استقرار نظامی تحت عنوان “ارزیابی مدیران و بازبینی سبک رهبری” و اجرای موفق آن در سازمان های بزرگ و معتبر را در کارنامه خود دارد. استقرار این نظام به صورت پروژه مشاوره مدیریت برکات زیادی را برای سازمان های هدف به همراه داشته و زمانی کاربرد اصلی پیدا می کند که می خواهید سازمان خود را در مدار جهش و تحول قرار دهید. اهداف اصلی اجرای این نظام را می توان به شرح ذیل برشمرد:


 • تفکیک فضای حکمرانی سازمانی از فضای مدیریت
 • مستند سازی سوابق و رخدادها
 • تمرین مدیران و حوزه های کاری برای گزارش سازی و گزارش دهی موثر
 • شناسایی و طبقه بندی گلوگاه ها و مشکلات کاری
 • آشنایی و تسلط عملی با فنون برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی و شاخص گذاری ها حین اجرا
 • ایجاد همگرایی و هم افزایی عملی در بدنه سازمان
 • ایجاد تسلط بر مدیریت روزانه کسب و کار
 • تمرین کار تیمی موفق در تمامی حوزه های سازمانی
 • ایجاد زمینه ارزیابی عملی مدیران و حوزه های کاری
 • ایجاد روحیه و فرهنگ تحرک و نشاط حین اجرا

مشاوره تلفنی   ۸۸۲۲۰۶۳۰-۰۲۱