• اصول مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک چیست؟ استراتژی چیست و چگونه شکل می گیرد؟ مبانی طراحی استراتژی های درست کدامند؟
 • انواع رویکردهای تدوین استراتژی چیست؟
 • نقش و جایگاه مطالعات استراتژیک در مدیریت راهبردی کجا است؟
 • چگونه محیط دور و نزدیک سازمان را رصد کنیم  و رقبا و محیط رقابتی چگونه تحلیل می شوند؟
 • مهم ترین فرصت ها و تهدیدهای اثرگذار بر سازمان چه عواملی هستند؟
 • تحلیل ریسک و برنامه های مقابله با ریسک ها و سناریوهای محتمل چگونه شکل می گیرند؟
 • مباحث روز مانند نوسانات قیمت نفت، بازار سرمایه، ارز، فرایند خصوصی سازی، تحولات سیاسی نظامی منطقه ای، تحولات داخلی اقتصادی در کشورهای BRICS و … چه تاثیراتی بر روند سازمان ها دارند؟
 • قوانین و مقررات داخلی مانند قوانین حمل،گمرکات، تعرفه های وارداتی و صادراتی، تصمیمات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و بورس کالا چه تاثیراتی بر سازمان می گذارند؟
 • نفشه اهداف استرتژیک چکونه شکل می گیرد؟
 • جایگاه فرایندها و پروژه ها در مسیر استراتژیک سازمانی کجا است؟
 • ترجمه و شکست اهداف و استراتژی ها به لایه عملیاتی چگونه است؟
 • انواع شاخص های عملکردی و نتایج و تفاوت های آنان و روش مدیریت آنها چگونه است؟
 • انواع برنامه در سبد برنامه ها چگونه شکل گرفته و مدیریت می شوند؟
 • چگونه می توان با این رویکرد سازمان، واحد های کاری و کارکنان را مدیریت عملکرد نمود؟

کارگاه های آموزشی

این محور می تواند در قالب کارگاه ۵ روزه و یا پروژه مشاوره مدیریت به سازمان ها عرضه شود. سوابق و تجربیات قابل توجهی در این رابطه در آتی نگر تجمیع شده است که حاصل بیش از ۱۵ سال تجربه تیم مجری در سازمان های متنوع است.

مشاوره استراتژی تا عملیات

سازمان هایی با ابعاد بزرگ و متوسط و در زمینه های مختلف کاری و در بسترهای دولتی و خصوصی. استقرار و تعریف ما دراین رابطه صرف نظر از ادبیات تکراری موضوع، کاملا کاربردی و راهگشای عملی برای سازمان ها است.

مشاوره تلفنی ۸۸۲۲۰۶۳۰-۰۲۱